Criterii pentru certificarea ca terapeut sub supervizare

 1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:
 • prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa  de formare.
 • Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.
 1. Participarea la minim 15 ore de supervizare de grup.
 2. Participarea la minim 10 ore de supervizare individuală.
 3. Participarea la minim 10 ore de intervizare și minim 10 ore de activități în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare, conferințe, cursuri speciale, școli de vară, reluarea unor ateliere de formare).
 4. Minim 1 caz finalizat rezonabil (atingerea majorității obiectivelor terapeutice), prezentat în sesiunile de supervizare. El va fi protocolizat conform formatelor agreate de ARTCC.

 

Criterii pentru certificarea ca terapeut autonom

 1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:
 • prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa  de formare.
 • Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.
 1. Participarea la minim 100 de ore de supervizare de grup
 2. Participarea la minim 50 de ore supervizare individuală.
 3. Participarea la minim 50 ore de intervizare şi minim 100 ore de activități în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare, conferințe, cursuri speciale, școli de vară, reluarea unor ateliere de formare).
 4. minim 8 cazuri finalizate rezonabil (atingerea majorității obiectivelor terapeutice), din cel puțin trei patologii diferite, prezentate în sesiunile de supervizare. Dintre acestea, minim trei vor fi protocolizate conform formatelor agreate de ARTCC și cel puțin un caz dintre cele protocolizate va conține şi un back-ground teoretic corespunzător, într-o prezentare prealabilă de 4000 – 5000 cuvinte. Aceste trei cazuri vor fi supervizate îndeaproape, utilizându-se inclusiv materiale video, audio sau modalități live, dacă este posibil.
 5. Efectuarea a minim 200 ore de practică terapeutică supervizată de lucru efectiv cu clienții.
 6. Durată minimă de supervizare de trei ani calendaristic, începând cu momentul promovării examenului teoretic de la finalizarea formării de bază.

Mențiune: în cazul întreruperii activității de practică supervizată (absența lucrului cu clienții și / sau de la sesiunile de supervizare; nu sunt incluse aici activitățile de intervizare) presupune extinderea activității de supervizare cu câte 10 ore de supervizare la fiecare șase luni de întrerupere.