• Să promoveze dezvoltarea TCC în toate structurile în care aplicarea ei este utilă, în acord cu standardele internaționale de bună practică;
  • Să asigure formarea în TCC pentru cei ce doresc o calificare profesională în acest domeniu conform standardelor europene;
  • Să se constituie într-un forum de discuții pentru profesioniștii în domeniul terapiilor comportamentale și cognitive prin organizarea de seminarii, ateliere de lucru, conferințe, congrese și alte reuniuni științifice;
  • Să asigure informarea publicului larg și a profesioniștilor despre terapiile comportamentale și cognitive prin editarea sau sponsorizarea de reviste, jurnale, buletine de informare, broșuri, cărți de specialitate, etc.
  • Să încurajeze cercetarea în domeniul terapiilor cognitive și comportamentale.