Despre formarea în terapiile cognitiv-comportamentale

 

  1. Durata formării

1.1 Formarea în terapie comportamentală și cognitivă va dura aproximativ 5 ani, presupunând două etape: a) etapa de formare de bază – primii doi ani, în care se vor avea în vedere elementele fundamentale ale terapiilor comportamentale și cognitive, precum și intervențiile TCC în tulburările de anxietate și depresie; b) etapa de formare pe probleme speciale și supervizare – cursanții pot demara procesul de supervizare concomitent cu parcurgerea modulelor teoretice din tematica specială (tulburări de personalitate, psihoze, tulburări de comportament alimentar, etc).

 

  1. Formarea teoretică și dezvoltarea abilităților

2.1 Perioada de formare va include achiziții obligatorii înțelegerii relevanței studiilor asupra dezvoltării umane, psihopatologiei, psihologiei, aspectelor sociale și practicii bazate pe evidențe.

2.2 Un terapeut poate avea ca scop specializarea într-un anumit model al terapiei comportamental-cognitive sau într-un domeniu specific de aplicare a acesteia.

Cu toate acestea, toți terapeuții trebuie să fi acoperit programa minimă de formare, care le va asigura o înțelegere cuprinzătoare a fundamentelor teoretice ale terapiei comportamentale și cognitive și a aplicării ei într-un spectru mai larg de probleme.

2.3 Cunoștințele teoretice și abilitățile practice vor fi achiziționate printr-un proces structurat de predare și prin studiu individual. Numărul minim de ore de studiu cerut de însușirea elementelor de bază de terapie comportamental-cognitivă este de 450, ore ce vor fi predate de traineri în cadrul cursurilor organizate de asociație sau în cadrul altor programe de studiu recunoscute de ARTCC.

2.4 Dezvoltarea abilităților este o componentă esențială a acumulării de experiență și cunoștințe și va fi realizată prin practica clinică sub supervizare, ateliere de lucru care au ca subiect dezvoltarea de abilități, observarea și practica clinică. Dezvoltarea abilităților nu va reprezenta mai puțin de 50% din totalul programului de formare al terapeutului.

2.5 Terapeuții trebuie sa dobândească abilitatea de a înțelege și interpreta studiile relevante pentru rezultatul și eficacitatea terapiei comportamental-cognitive.

 

  1. Practica clinică supervizată

3.1 Terapeuții vor cumula, pe durata formarii, 200 de ore de practică sub supervizare, necesitând un minim de 60 de ore de supervizare individuală sau de grup,  în afara celor specificate la punctul 2.3 de mai sus.

3.2  În timpul perioadei de formare, toți terapeuții vor beneficia de supervizare (atât pentru formulare de caz, cât și pentru terapie); aceasta va consta din feedback și discuții regulate si va fi condusă de un terapeut comportamental-cognitiv care întrunește criteriile ARTCC pentru supervizare. Supervizarea directă va utiliza materiale audio sau video înregistrate în timpul ședințelor de terapie.

3.3 Pe durata training-ului, un minimum de 8 clienți vor fi tratați, supervizați și prezentați în timpul sesiunilor de supervizare sau certificare, de la evaluare până la încheierea sau întreruperea terapiei, pentru a se considera că terapeutul și-a încheiat formarea. Aceste cazuri vor acoperi cel puțin 3 tipuri de probleme, iar 3 cazuri vor beneficia de supervizare directă, așa cum a fost descrisă mai sus .

3.4 Detaliile practicii supervizate și cazurile menționate mai sus vor fi înregistrate în dosarul de training al fiecărui cursant.

 

  1. Dezvoltarea personală

4.1 Terapeuții trebuie să se asigure ca își pot identifica și gestiona în mod adecvat implicarea personală in procesul de terapie.

4.2 Terapeuții trebuie să-și dezvolte abilitatea de a  recunoaște când este necesar să solicite sfatul altui profesionist.

4.3 Dacă în timpul supervizării se vor identifica probleme personale ale candidaților care interferează cu procesul terapeutic, acestor candidați li se va solicita adresarea acestor probleme într-un demers de terapie personală, precum și, dacă se va considera necesar, se va extinde perioada de supervizare a respectivului candidat.

4.4 ARTCC oferă programe de dezvoltare personală pe modelul SPSR (self practice/self reflection) – program de 8 module, totalizând 100 ore de dezvoltare personală.

 

  1. Evaluarea standardelor de formare

5.1 Terapeuții trebuie să demonstreze înțelegerea aspectelor teoretice ale terapiei comportamental-cognitive și aplicarea ei prin redactarea unei teze, susținerea unui examen sau printr-un proiect de cercetare.

5.2 Înțelegerea practicii bazate pe evidențe va fi evaluată prin (a) redactarea unui raport de caz extensiv care analizează critic rezultatele unei cercetări, (b) un referat de cercetare relevant sau (c) o lucrare de cercetare publicată într-o revistă de specialitate, la care cursantul și-a adus contribuția.

5.3 Cele 3 cazuri care fac obiectul supervizării directe vor fi scrise (2000 – 4000 cuvinte) și vor constitui lucrarea de absolvire a formării în TCC.

5.4 O înregistrare a datelor cu privire la durata formarii, numărul de ore de curs, numele tuturor lectorilor, supervizorilor sau a altor formatori care participă la pregătirea unui terapeut va fi inclusă în dosarul de training al fiecărui cursant.

 

  1. Condiții de eligibilitate pentru înscrierea în formare

6.1 Candidații la formarea în terapiile comportamentale și cognitive pot fi psihologi având studiile finalizate și minim 2 ani de experiență clinică sau psihiatri (sunt admiși în formare rezidenții în psihiatrie, preferabil în ani terminali).

6.2 Sunt preferați în formare candidații care au acces la clinică/pacienți sau clienți pentru terapie. Formarea în TCC este prin excelență clinică, astfel încât pot beneficia cu precădere profesioniștii cu o bună și continuă practică clinică.