Grup nou de formare ARTCC în București

Programul sesiunii de admitere include activități de cunoaștere a celor care se înscriu la formare, exerciții și aplicații practice, activități de informare despre terapia cognitiv-comportamentală (TCC) și despre formarea pe care o organizează ARTCC.

Pentru a vă înscrie e necesar să trimiteți pe adresa secretariat@artcc.ro aplicația dumneavoastră – CV și o Scrisoare de intenție pînă la data de 5 aprilie 2024. Sesiunea de admitere pentru un nou grup în București va avea loc pe 20 și 21 aprilie 2024, în format fizic. Detaliile legate de orele și locul desfășurării le veți primi pe email.

Condițiile de eligibilitate pentru formarea la ARTCC:

  1. PROFESIA – Formarea este deschisă pentru psihiatri, rezidenți în psihiatrie, psihologi clinicieni. Pentru absolvenții de asistență socială sau psihopedagogie – limita de eligibilitate este impusă de Colegiul Psihologilor și, în măsura în care aceștia își completează separat curricula, astfel încât să acopere cerințele Copsi, se pot înscrie la cursurile ARTCC.
  2. EXPERIENȚA – Formarea ARTCC pune accentul pe clinică, astfel încât vor fi preferați aplicanții care au experiență clinică.
  3. ACCESUL LA CLIENȚI – ARTCC nu asigura accesul la practică clinică, astfel încât sunt preferați aplicanții care lucrează sau au acces la pacienți/clienți pentru psihoterapie.

Criteriile 2 și 3 nu sunt criterii de excludere, ele putând fi remediate de cursanți pe parcursul formării, însă sunt criterii de departajare.

Cursurile au loc în București, în format preponderent fizic, cu o frecvență de 1 modul pe lună, 10 luni pe an. În general, un modul presupune 2 zile de formare (6 ore de formare/zi), însă există module care au 3 sau 4 zile.

Durata totală a formării teoretice (cu excepția sesiunilor de supervizare și intervizare) este de aproximativ 5 ani (în acest moment programa de formare cuprinde aproape 600 de ore de formare teoretică). La finalul formării ARTCC, cursanții vor fi capabili să recunoască și să diferențieze categoriile diagnostice, să le conceptualizeze pe baza unor modele teoretice, să utilizeze competent evaluări psihometrice și clinice și modele de intervenție cognitive și comportamentale specifice TCC, inclusiv unele aparținînd de valul trei TCC (Schema therapy, DBT, ACT etc).

Etapele formării:

  1. Formarea de bază – cuprinde fundamentele TCC, precum și metode și tehnici de intervenție pentru tulburările anxioase, afective, tulburările legate de stres (apx. 230 ore), intervizare, participare la evenimente de profil – 2 ani;
  2. Examen scris de verificare a cunoștințelor;
  3. Formarea pe teme speciale (apx. 360 de ore) – această etapă cuprinde terapiile adicțiilor, tulburărilor sexuale, intervenții pentru copii și adolescenți, TCC de grup, intervenția în tulburări de personalitate și tulburări psihotice, în durere cronică și cancer, precum și module introductive în TCC de valul trei – 3 ani;
  4. Examen de certificare pentru atestarea ca psihoterapeut sub supervizare;
  5. Supervizare individuală și de grup, intervizare, participare la evenimente de profil – 2 ani; A doua etapă a formării, cea referitoare la temele speciale, se poate suprapune cu supervizarea.
  6. Examen de certificare pentru atestarea ca psihoterapeut autonom;

Durata totală a formării depinde de ritmul în care cursanții își parcurg orele de formare, de supervizare și intervizare, pentru a putea să susțină (conform criteriilor) certificările.

Costul actual al unei zile de formare este de 200 lei/zi, însă aceste costuri pot fi variabile ca urmare a ratei inflației și a schimbărilor economice generale.

Programul este avizat și acreditat cu Anexa nr. 04 / 17.05.2010 și Avizul profesional al Colegiului Psihologilor din Romania, RF-II-B-26/08.05.2007, la propunerea Comisiei aplicative – Psihologie Clinică și Psihoterapie.